รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 34, showing item 1674 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 1971    meaning Starting: THB 17000   Approx: € 425  Download Blank POST-BID
"Lot of 209 banknotes; Sereis VIXI-XIII comprising of Series IX 1B.x4, 5B.x1, 10B.x2, Series XI 5B.x1, Series XII 100B.x99 (signed 60 #7H 6480101-200 missing 03), Series XIII 50B.x100 (signed 62 #2B 3592801-900) and Commemorative notes 2000 50B.x2, some notes folds, light stains, inspection recommended. VF-UNC.(209+2 hologram packs) Sold As Is."
"กลุ่มธนบัตร 209 ฉบับ รุ่น 9-13 มี รุ่น 9 1บ.x4, 5บ.x1, 10บ.x2, รุ่น 11 5บ.x1, รุ่น 12 100บ.x99 (ลายเซ็น สุธี-วิจิตร #7H 6480101-200 ไม่มี 03), รุ่น 13 50บ.x100 (ลายเซ็น ธารินทร์-วิจิตร #2B 3592801-900) และธนบัตรที่ระลึก 2543 50บ.x2 บางฉบับมีรอยรอยพับ มีสนิม ควรตรวจสอบเพิ่มเติม VF-UNC.(209+โฮโลแกรม 2แพ็ก) ขายตามสภาพ"

Auction Result for LOT NO:1971:   Sold at THB 17000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 34, showing item 1674 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price