รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 35, showing item 1738 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 2057    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
"China, Great Britain, Straits Settlelments; 1902-1927, Lot of 6 silver coins. China; 1921, Yr.10, “Yuan Shih-kai”, silver coin $1, Y#329.6, PCGS Genuine Cleaned -AU detail; 1927, “Sun Yat-sen - MEMENTO” silver coin$1, Y#318a.1, PCGS Genuine Env Damage -XF detail; Great Britain; 1902B, silver coin trade Dollar, KM#T5, PCGS MS62; Straits Settlelments; 1907, $1, PCGS Genuine Gouged - VF Detail; 1907H, $1, PCGS Genuine Tooled - VF Detail; 1908, $1, PCGS Genuine Cleaned - VF Detail; total 6 coins. VF.-UNC.(6)"
จีน เกรทบริเทนและสเตรทส์เซ็ทเทิลเมนต์ ปีค.ศ.1902-1927 เหรียญเนื้อเงินจำนวน 6 เหรียญ ประกอบด้วย จีน ปึค.ศ.1921 จีนปีที่ 10 “นายพลหยวนซีไข” ชนิดราคา $1 Y#329.6 ผ่านล้าง ในตลับ PCGS Genuine Cleaned -AU detail ปีค.ศ.1927 “ดร.ซุนยัดเซ็น - ที่ระลึกฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐจีน” ชนิดราคา $1 ผิวกร่อนตามธรรมชาติ ในตลับ PCGS Genuine Env Damage -XF detail เกรทบริเทน ปึค.ศ.1902B เหรียญเทรดดอลลาร์ ในตลับ PCGS MS62 สเตรทส์เซ็ทเทิลเมนต์ ปีค.ศ.1907 ชนิดราคา $1 ขอบเหรียญมีตำหนิ ในตลับ PCGS Genuine Gouged - VF Detail ปีค.ศ.1907H ชนิดราคา $1 มีรอยขูดและรอยเส้นบนผิวเหรียญ ในตลับ PCGS Genuine Tooled - VF Detail; ปีค.ศ.1908 ชนิดราคา $1 ผ่านการล้าง ในตลับ PCGS Genuine Cleaned - VF Detail รวม 6 เหรียญ VF.-UNC.(6)

Auction Result for LOT NO:2057:   Sold at THB 22000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 35, showing item 1738 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price