รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 35 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 34    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Document - Court document dated 2 January R.S. 112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, totally 1 value in amount of 4 Baht. Tied by court cancellation in black. Minor fault on the right. (1)"
เอกสาร - เอกสารลงวันที่ 2 มกราคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านขวามีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 2600

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 35 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price