รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 48 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 47    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Document - Court document dated 29 March R.S. 115 affixed with Court Fee First Issue mono-colured 20Baht(#FC-1010)x1 and 4Baht(#FC-1009)x2, and General Revenue First Issue, totally 6 values in amount of 28 Baht 61Atts paying for court fee 16 Baht 61 Atts, sentence fee 8 Baht and lawsuit fee 4 Baht for the capital of 8 Chang and 38 Baht. Tied by handwriten wavy lines. Two srtamps damaged. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาล ลงวันที่ 29 มีนาคม ร.ศ.115 ผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 20 บาท(#FC-1010)x1 ดวง และราคา 4บาท (#FC-1009)x2 ดวง และอากรทั่วไปชุดแรก รวมทั้งสิ้น 6 ดวง เป็นเงิน 28 บาท 61 อัฐ จ่ายค่าขึ้นศาล 16 บาท 61 อัฐ ค่าจัดสิน 8 บาท และค่าฟ้อง 4 บาท สำหรับทุนทรัพย์ 8 ชั่ง 38 บาท ขีดฆ่าแสตมป์ด้วยเส้นลูกคลื่นเขียนด้วยมือ แสตมป์สองดวงชำรุด F.(1)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 4000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 48 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price