รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 61 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 60    meaning Starting: THB 3800   Approx: € 95  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 19 court documents during R.S. 113 to B.E. 2502, every document affixed one value or more, or mixed franking. Stamps involved of are General Revenue First Issue, Court Fee First Issue mono-colour, Court Fee First Issue - revalue, Erawan, etc. Total stamps affixed over 135 values. Mixed condition. Some documents and stamps fault. Inspection suggested. (19) "
"เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาลที่ทำขึ้นในระหว่าง ปี ร.ศ. 113 ถึง พ.ศ. 2502 รวม 19 ฉบับ ทุกฉบับผนึกตั้งแต่ดวงเดี่ยวขึ้นไปหรือปนชุด แสตมป์ที่ใช้คือ ชุดอากรทั่วไปชุดแรก ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว, ชุดฤชากร ชุดแรก แก้ราคา, ชุดเอราวัณ เป็นต้น แสตมป์ทั้งหมดที่ใช้ประมาณ 135 ดวง สภาพปะปนกัน เอกสารบางฉบับและแสตมป์มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (19) "

Auction Result for LOT NO:60:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 61 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price