รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 142 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 140    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Supreme Command Headquarters' Letter - Letter No. 72/86 dated 14 August 2486 signed by Field Marshal P. Pibulsongkram Commander in Chief at the time. Contents in Pibun spelling regarding command the Department of Railway to arrange the train for field usage. Size 21x28 cm. bearing Garuda in red. Fine. F.(1)
คำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด - คำสั่ง ที่ 72/86 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2486 ลงนามโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น คำสั่งเขียนด้วยตัวสะกดจอมพล ป. เนื้อหาสั่งให้กรมรถไฟจัดหารถไฟเพื่อใช้ในสนาม กระดาษหัวจดหมายมีครุฑสีแดงตรงกลาง ขนาด 21x28 ซม. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:140:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 142 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price