รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 117 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 116    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. 63/738 dated 2 November R.S. 117 signed by H.M. King Chulalongkorn to Krom Luang Devavongse Varopakarn. Contents assigning Phraya Sukhum to gather the Relics of Buddha from India and, in addition, to oversee how India manage and run its country especially in the area of irrigation. Letterhead Rama V monogram in red and underneath in Thai “Aisawan-thipphaya/Bang Pa In Isle”, size 20x32 cm. Signed in Thai “Siamintr”. Also included cover addressed to Krom Luang Devavongse Varopakarn. Very interesting. F.(1+1) "
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 63/738 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน ร.ศ. 117 ลงพระนามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมแกล้า ถึง กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ เนื้อหาแต่งตั้งให้พระยาสุขุมไปรับพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียและศีกษาวิธีที่อินเดียจัดการและบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการชลประทาน กระดาษหัวจดหมาย พระปรมาภิไธยย่อ จปร สีแดง ใต้ลงมามีคำว่า “พระที่นั่งไอสวรรน์ทิพยอาศน์/เกาะบางปะอิน” ขนาด 20x32 ซม. ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” นอกจากนี้ยังมีซองจ่าหน้าถึงกรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ น่าสนใจ F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:116:   Sold at THB 31000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 117 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price