รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 116 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 115    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. 19/1406 dated 20 October R.S. 122 signed by King Chulalongkorn to Chao Phraya Thewet Wongwiwat. Contents about the flooding and the report of estimation of water level. Double-folded letterhead formula of Royal Command in multi-colour Chakri Maha Prasat Throne Hall, size 8”x13”. Signed in Thai reads “Siamintra”. Center-folded and 2 punching holes on the left. Cover size 8.5”x7” flap printed formula of Royal Command in multi-colour also included. Cover rough opening on the left. Fine. F.(1)"
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 19/1406 ลงวันที่ 20 ตุลาคม ร.ศ. 122 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง เจ้าพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน์ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมและรายงานระดับน้ำ กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พับสองทบ พระที่นั่งจักร๊มหาปราสาท ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” พับกลางและด้านซ้ายเจาะรู 2 รู ยังมีซองขนาด 8.5”x7” ฝาซองพิมพ์สัญลักษณ์พระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ซองฉีกเปิดออกทางด้านซ้าย สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:115:   Sold at THB 15000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 116 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price