รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3120 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 100    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Group of 7 pcs colour picture postcards of “Miss Thailand” from year B.E. 2477 to B.E. 2483. Good condition. Complete every years. Rare. F.(7)
กลุ่มไปรษณียบัตรรูปภาพสี 7 ใบ เป็นรูป “นางสาวไทย” จากปี พ.ศ.2477 ถึง พ.ศ.2483 สภาพดี ครบทุกปี หายาก F.(7)

Auction Result for LOT NO:100:   Sold at THB 4400

more details

LOT NO: 101    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 2 picture postcards included “SIAMESE PRINCE (HRH Prince Atsadang Dechawut Krom Luang Nakhon Ratchasima) IN TONSURE CEREMONY” and “SIAMESE PRINCESS IN TONSURE CEREMONY”. Unused. Fine. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ได้แก่ “สยามราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา) ในพระราชพิธีโสกันต์ IN TONSURE CEREMONY” and “สยามราชกุมารีในพระราชพิธีโสกันต์” ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:101:   Sold at THB 4900

more details

LOT NO: 102    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Picture postcard - Lot of 4 picture postcard “H.M. The Queen Mother”, “H.M. The Queen (Saowapa Phongsri)”, “H.M. The King as Captain General of The Hon. Wild Tiger Corps”, and “Siamese Maiden”. Unused. Fine. F.(4)"
"ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 4 ใบ ได้แก่ “H.M. The Queen Mother”, “H.M. The Queen (Saowapa Phongsri)”, “H.M. The King as Captain General of The Hon. Wild Tiger Corps”, และ “Siamese Maiden” ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(4)"

Auction Result for LOT NO:102:   Sold at THB 6800

more details

LOT NO: 103    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Picture postcard - Lot of 4 picture postcards included 1. “1119-Audience des Ambassadeurs de Siam au Fontainebleau (27 Juin 1861)” used, 2. “Furst Bismarck und Koing von Siam” unused, 3. “Siamese girl Bangkok” from Bangkok to Berlin, and 4. “Royal rest house Ba Pa In” from Bangkok to Lyon. Fine used. F.(4) "
"ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 4 ใบ ประกอบด้วย 1. “1119-Audience des Ambassadeurs de Siam au Fontainebleau (27 Juin 1861)” ใช้แล้ว, 2. “Furst Bismarck und Koing von Siam” ยังไม่ใช้ , 3. “Siamese girl Bangkok” จากกรุงเทพฯ ไปเบอร์ลิน, และ 4. “Royal rest house Ba Pa In” จากกรุงเทพฯ ไป Lyon ใช้แล้ว สภาพดี F.(4) "

Auction Result for LOT NO:103:   Sold at THB 8400

more details

LOT NO: 104    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “Celebrations given in Nancy on July 6-8 July 1906 in honor of H.M. Sisowath King of Cambodia” affixed 5c. Postage stamp tied by NANCY cds date illegible. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “Celebrations given in Nancy on July 6-8 July 1906 in honor of H.M. Sisowath King of Cambodia” ผนึกแสตมป์ราคา 5c. ประทับตรา NANCY วันที่อ่านไม่ออก สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:104:   Sold at THB 2800

more details

LOT NO: 105    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “HM Queen Sripatcharintra and her children included King Rama VI and King Rama VII in childhood”. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชบุตร ได้แก่รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ในวัยเด็ก” สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:105:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 106    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “King Chulalongkorn”. Used and creased. (1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า” ใช้แล้วและมีรอยพับ (1)

Auction Result for LOT NO:106:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 107    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “King Rama VI in front of Amarin Winitchai Throne Hall”. Fine. Minor fault. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “รัชกาลที่ 6 อยู่หน้าพระที่นั่งอำมรินทร์ สภาพดี มีตำหนิเล็กน้อย F.(1)

Auction Result for LOT NO:107:   unsold

more details

LOT NO: 108    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “Rama V in coronation attire”. Unused. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “รัชกาลที่ 5 .ในเครื่องทรงบรมราชาภิเษก” ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:108:   Sold at THB 4400

more details

LOT NO: 109    meaning
Starting: THB 7600   Approx: € 190  Download Blank POST-BID
"Picture postcards: Lot of 1940-2017 at 9 different post offices in Islands such as Koh Si Chang, Koh Chang, Koh Puket, Koh P.P., etc. Only one postcard from Koh Si Chang to U.S.A. affixed with “7th Ann of Constitution” 5st.(#282) & 10st.(#283), the rest affixed single value 15b. definite stamp. Mostly fine. F.(9)"
2483-2560 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 9 ใบ ส่งจากไปรษณีย์ในเกาะ 9 แห่งแตกต่างกัน เช่น เกาะสีชัง เกาะช้าง เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เป็นต้น มีเพียงใบเดียวส่งจากเกาะสีชังไปสหรัฐอเมริกา ผนึกแสตมป์ชุด 24 มิถุนายน ราคา 5สต.(#282) & 10สต.(#283) ที่เหลือผนึกแสตมป์ทั่วไป ราคา 15บ. ดวงเดียว ส่วนใหญ่สภาพดี F.(9)

Auction Result for LOT NO:109:   unsold

more details

LOT NO: 110    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Print - B&W print King Ramathibodi IV receives/welcomes the French ambassador. Size 51x27 cm. on cream cardboard 54x33 cm. Very interesting. F.(1)
ภาพพิมพ์ - ภาพพิมพ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 เสด็จออกรับราชทูตฝรั่งเศส ขนาด 51x27 ซม. บนกระดาษสีครีมขนาด 54x33 ซม. น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:110:   unsold

more details

LOT NO: 111    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Print - Lot of 3 Engraving for Moor and Engraving for Millars, about Chinese culture, size around 16x29 - 19x29 cm, housed in wooden fram, Fine. F.(3)"
ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์แกะบล็อคจำนวน 3 ภาพ โดย “Engraving for Moor และ Engraving for Millars” เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรมมของคนจีน ขนาดภาพ 16x29 ถึง 19x29 ซม. ใส่ในกรอบไม้ทุกรูป สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:111:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 112    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Print - Lot of 5 prints and 2 photograph, image about Malay Invasion by Japanese Army, very interesting. Inspection suggested.F.(7) "
ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์จำนวน 5 แผ่นและรูปถ่ายจำนวน 2 ใบ ภาพเกี่ยวกับการทัพมลายู สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายโดยช่างภาพชาวญี่ปุ่น เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ควรตรวจสอบเพิ่มเติม F.(7)

Auction Result for LOT NO:112:   Sold at THB 1500

more details

LOT NO: 113    meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2500  Download Blank POST-BID
"Royal Namecard - King Mongkut's namecard on thick card bearing Coat of Arms on top, gilt wording “SOMDETCH PHRA PARAMENDR MAHA MONGKUT” , 2nd line in German “MAJOR REX SIAMENSIUM”, 3rd line in French “LE PREMIER ROI DE SIAM”, and 4th line in English “THE FIRST KING OF SIAM”. Size 11X6.5 cm. Very fine. Rare. VF.(1)"
"นามบัตร - นามบัตรพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนแระกาษแข็งหนา ด้านบนพิมพ์ตราแผ่นดิน พิพม์สีทองคำว่า “SOMDETCH PHRA PARAMENDR MAHA MONGKUT” , บรรทัดที่ 2 ภาษาเยอรมัน “MAJOR REX SIAMENSIUM”, บรรทัดที่ 3 ภาษาฝรั่งเศส “LE PREMIER ROI DE SIAM”, และบรรทัดที่ 4 ภาษาอังกฤษ “THE FIRST KING OF SIAM” ขนาด 11X6.5 ซม. สภาพดีมาก หายาก VF.(1)"

Auction Result for LOT NO:113:   Sold at THB 130000

more details

LOT NO: 114    meaning
Starting: THB 60000   Approx: € 1500  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - An autographed of Rama V letter dated 12 June R.S. 121 to HRH Damrong Rajanubhab signed in Thai “Siammin”. Contents if Phraya Sri had left, then Borvorndej and Chatdej probably can go. Paper size 17x11 cm. bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour. in upper left. Center folded. Also cover size 12x9.5 cm. flap embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour. Aging but still very fine. F.(1+1) "
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ลงวันที่ 12 มิถุนายน ร.ศ. 121 ถึงกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ลงพระปรมาภิไธย “สยามมินทร์” เนื้อหาถ้าพระยาศรีไปแล้ว บวรเดชและชาติเดชไปได้กระมัง กระดาษขนาด 17x11 ซม. มีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน อยู่มุมบนด้านซ้าย พับกลาง มีซองจดหมายขนาด 12x9.5 ซม. ฝาซองมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน เหลืองเก่าเก็บแต่สภาพยังดีมาก F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:114:   Sold at THB 74000

more details

LOT NO: 115    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. 19/1406 dated 20 October R.S. 122 signed by King Chulalongkorn to Chao Phraya Thewet Wongwiwat. Contents about the flooding and the report of estimation of water level. Double-folded letterhead formula of Royal Command in multi-colour Chakri Maha Prasat Throne Hall, size 8”x13”. Signed in Thai reads “Siamintra”. Center-folded and 2 punching holes on the left. Cover size 8.5”x7” flap printed formula of Royal Command in multi-colour also included. Cover rough opening on the left. Fine. F.(1)"
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 19/1406 ลงวันที่ 20 ตุลาคม ร.ศ. 122 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง เจ้าพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน์ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมและรายงานระดับน้ำ กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พับสองทบ พระที่นั่งจักร๊มหาปราสาท ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” พับกลางและด้านซ้ายเจาะรู 2 รู ยังมีซองขนาด 8.5”x7” ฝาซองพิมพ์สัญลักษณ์พระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ซองฉีกเปิดออกทางด้านซ้าย สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:115:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 116    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. 63/738 dated 2 November R.S. 117 signed by H.M. King Chulalongkorn to Krom Luang Devavongse Varopakarn. Contents assigning Phraya Sukhum to gather the Relics of Buddha from India and, in addition, to oversee how India manage and run its country especially in the area of irrigation. Letterhead Rama V monogram in red and underneath in Thai “Aisawan-thipphaya/Bang Pa In Isle”, size 20x32 cm. Signed in Thai “Siamintr”. Also included cover addressed to Krom Luang Devavongse Varopakarn. Very interesting. F.(1+1) "
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 63/738 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน ร.ศ. 117 ลงพระนามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมแกล้า ถึง กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ เนื้อหาแต่งตั้งให้พระยาสุขุมไปรับพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียและศีกษาวิธีที่อินเดียจัดการและบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการชลประทาน กระดาษหัวจดหมาย พระปรมาภิไธยย่อ จปร สีแดง ใต้ลงมามีคำว่า “พระที่นั่งไอสวรรน์ทิพยอาศน์/เกาะบางปะอิน” ขนาด 20x32 ซม. ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” นอกจากนี้ยังมีซองจ่าหน้าถึงกรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ น่าสนใจ F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:116:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 117    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
Royal Will - Official Copy of 6 pages Royal Will of R.S. 125(1906) signed by KING CHULALONGKORN in Siamese on last page and bestowed to Chao Jom Eun for reference on 14 March R.S. 125. Center folded but still very fine. VF.(1)
พินัยกรรม - สำเนาพินัยกรรม 6 หน้า พระราชทานให้เจ้าจอมเอื้อน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ร.ศ.125 ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ในหน้าที่ 6 “จุฬาลงกรณ์” ในปี ร.ศ. 125 พับตรงกึ่งกลางแต่สภาพยังดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:117:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 118    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Royal decoration certificate of “King Rama 5” presented to “Mr. Axel A. Johnson, Consul for Siam, Sweden” dated 16 September 1908 being the 14554th day of Our Reign for the first class “Maha Surabhorn” (“Knight Grand Cross”) of our Most Honourable Order of the Crown of Siam, at present is “Pratamaporn Mongkutthai), with red royal decoration seal & King’s signature “Chulalongkorn PR”, including official translation document in English & envelope, both certificate & envelope embossed seal & emblem of King’s initial, certificate size 25x37.5cm., double folded, envelope size 26x14cm. Very fine condition, extremely rare. (3 items)"
เอกสารพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์มงกุฎสยาม ชั้นที่1 มหาสุราภรณ์ (ปัจจุบันคือ ประถมมาภรณ์มุงกุฎไทย)ในสมัยของรัชกาลที่ 5 พระราชทานให้แก่ “มิสเตอร์ เอกเซลยอนซัน กงสุลสยาม ณ ประเทศสวีเดน” วันที่ 24 มิถุนายน ร.ศ.127 เป็นวันที่ 14554 ในรัชกาลปัจจุบัน ประทับตราประจำเครื่องราชฯ ด้วยหมึกสีแดง พร้อมด้วยพระปรมาภิไธย “จุฬาลงกรณ์ ปร.” มีเอกสารคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและซองจดหมาย เอกสารและซองมีตรา “พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ จปร” เอกสารขนาด 25x37.5 ซม. มีรอยพับ 2 รอย ซองจดหมายขนาด 26x14ซม. หายากมาก (3 รายการ)

Auction Result for LOT NO:118:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 119    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Translation into English with cover the Royal Command bestowing Member of the 3rd Class called the Commander or Mandanabhorn of Our most Honourable Order of the Crown of Siam to “Burgauptmann Heinrich disseck on 24 June 1897 being the 10453rd day of Our Reign, signed by “Manu Regia Chulalongkorn R.S.”. Due paper size 25x38 cm. embossed colourless Coat of Arms on top of first page. Double folded. Cover size 26x14 cm. with embossed of 4 different Royal seals in colour. Very fine. VF.(2) "
พระราชโองการ - คำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมซองพระราชโองการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 3 มัณฑนาภรณ์ แด่ “Burgauptmann Heinrich disseck” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1897 เป็นวันที่ 10453 ในรัชกาลปัจจุบัน ลงพระปรมาภิไธย “Manu Regia Chulalongkorn R.S.” กระดาษคู่ขนาด 25x38 ซม. หน้าแรกปั้มนูนตราแผ่นดิน มีรอยพับ 2 รอย ซองขนาด 26x14 ซม. ปั้มนูนสีพระราชลัญจกร 4 ตราแตกต่างกัน สภาพดีมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:119:   unsold

more details

LOT NO: 120    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter dated Tuesday the 6th day of waning moon the 12th month of year 1248 corresponding to 16 November 1886 signed by HRH Prince Thewawong Waropakarn to HRH Krom Phraya Damrong. Contents requesting him to borrow map of northern from Krom Luang Pichit. Paper size 6x11.4 cm. with monogram on upper left in red. Center folded. Also included envelope rough opening on the left with monogram on flap. Very interesting. F.(1+1)
ลายพระหัตถ์ -ลายพระหัตถ์ลงวันที่ วันอังคาร แรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี จ.ศ. 1248 ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 ลงพระนาม กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ถึงกรมพระยาดำรง เนื้อหาขอให้ขอยืมแผนที่ทางภาคเหนือจากกรมหลวงพิชิต กระดาษ ขนาด 6x11.4 ซม. พระนามย่อที่มุมบนด้านซ้ายพิมพ์สีแดง รอยพับกลาง พร้อมซองจดหมายพิมพ์พระนามย่อที่ฝาซองด้วยหมึกสีแดง เปิดโดยการฉีกที่ด้านซ้าย น่าสนใจ F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:120:   unsold

more details

LOT NO: 121    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 2 Royal Commands promoting the officer to higher rank dated 18 December B.E. 2456 being the 1134th day of present reign, and dated 30 December B.E. 2465 being the 13th year of present reign respectively. Paper size 21x31 cm. bearing 3 H.M.'s seal. One with Garuda circular seal of 7 cm. and another 8 cm. surrounded by Thai wording “Phra Bat Somdet Phra Porramen Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua”. All seals in red. The former showed The Royal Style and Title “Somdet Phra Paramaindara Maha Vajiravudh PR.” at bottom and mounted on brown cardboard of 24x33 cm. The latter showed The Royal Style and Title “Somdet Phra Ramathipbordee Srisinthon Maha Vajiravudh PR.” on top. Fine. F.(2)"
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการ เลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้น 2 ใบ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2456 เป็นวันที่ 1134 ในรัชกาลปัจจุบัน และลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2465 เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน ตามลำดับกระดาษขนาด 21x31 ซม. มีตราพระราชลัญฉกรมหาราชโองการ พระราชลัญฉกรโอราพตองค์กลางและอื่นๆ รวม 3 ตรา ฉบับหนึ่งมีตราครุฑในวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. และอีกฉบับหนึ่งมีตราครุฑในวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. ล้อมรอบด้วยคำว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” ตราทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีแดง ฉบับแรกพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ ปร” อยู่ด้านล่างและติดบนกระดาษแข็งสีน้ำตาลขนาด 24x33 ซม. ฉบับหลังลงพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ปร” อยู่ด้านบน สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:121:   unsold

more details

LOT NO: 122    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1916 Certificate of Royal Award of King Rama VI bestowing the Royal Decorative Orders to one officer the Member (5th Class) “Wichitraporn” of the Most Noble Order of the Crown of Siam on 28 March B.E. 2459. being the 2118th day of present Reign. Signed by King Rama VI. Paper size 24.5x38 cm. Two horizontal folds. Fine. F.(1)
2458 พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 5 “วิจิตราภรณ์” แก่รองอำมาตย์โท ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันที่ 2118 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามาภิไธย กระดาษขนาด 24.5x38 ซม. มีรอยพับ 2 รอย สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:122:   unsold

more details

LOT NO: 123    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1923 Royal Command Rama VI promoting the officer to higher rank dated 21 Apri B.E. 2466 being the 10th year of present reign on design brown paper size 23x36 cm. printed Garuda in colour and embossed. Signed by King Rama VI. Two stamps of Seal of Office. One horizontal fold. Likely spilt into 2 parts. Mounted on cardboard size 24.5x38 cm.Very fine. VF.(1)
2466 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้นลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน มีพระปรมาภิไธย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 “ราม ปร” บนกระดาษพิมพ์รูปครุฑสีและปั้มนูน ขนาด 23x36 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สองตรา มีรอยพับตรงกึ่งกลาง ดูเหมือนแตกออกเป็นสองส่วน ติดบนกระดาษแข็งขนาด 24.5x38 ซม. สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:123:   unsold

more details

LOT NO: 124    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Royal Letter - HRH Princess Khai Khai Duang's autographed letter dated 22 March B.E. 2467 requesting Chao Khun to compose wording to offer blessings on Songkran Day. Signed in Thai “Khai Khai Duang”. Paper size 12x17 cm. Triple folded. F.(1)
ลายพระหัตถ์ -ลายพระหัตถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวงลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2467 ขอร้องให้เจ้าคุณแต่งคำถวายพระพรเนื่องในวันสงกรานต์ ลงพระนามเป็นภาษาไทย requesting Chao Khun to compose wording to offer “ไขแขดวง” ขนาดกระดาษ 12x17 ซม. มีรอยพับ 3 รอย F.(1)

Auction Result for LOT NO:124:   unsold

more details

LOT NO: 125    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 85/188 dated 18 June B.E. 2473 signed by H.M. King Prajadhipok. Contents giving his money 500.00 Baht for ordination. Mourning letter size 20x25 cm. Signed in Thai read Prajadhipok Por Ror. Very interesting. F.(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 85/188 วันที่ 18 June B.E. 2473 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาให้จ่ายเงินของพระองค์ 500.00 บาทเพื่อการอุปสมบทกระดาษจดหมายไว้ทุกข์ ขนาด 20x25 ซม. ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ป.ร. น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:125:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 126    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. 166/349 dated 20 October B.E. 2471 signed by H.M. King Prajadhipok. Contents allowing payment of 920.14 Baht in special case. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Amphon Sathan Throne Hall, paper size 8”x13”. Signed in Thai read Prajadhipok Por Ror. Very interesting. F.(1)"
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 166/349 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2471 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาอนุญาตจ่ายเงิน 920.14 บาทเป็นพิเศษ กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระที่นั่งอัมพรสถานขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ป.ร. น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:126:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 127    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Royal Gazette - Lot of 2 Royal Gazettes included 1. Volume 62 Part 2 dated 3 January B.E. 2488, and 2. Volume 62 Part 37 dated 10 July B.E. 2488. Softbound cover, text in Thai. Good condition. F.(2) "
"ราชกิจจานุเบกษา - กลุ่มหนังสือราชกิจจานุเบกษา 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. เล่ม 62 ตอนที่ 2 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2488, และ 2. เล่ม 62 ตอนที่ 37 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ปกอ่อน เป็นภ่าษาไทย สภาพดี F.(2) "

Auction Result for LOT NO:127:   unsold

more details

LOT NO: 128    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. Vor. 29/45 dated 9 July B.E. 2491 signed by HRH Princess Vibhavadi Rangsit . Contents about forgivea debt to a member of royal family in amount of 5,883.55Baht. Signed in Thai reads “Rangsit”. Also autographed letter No. 10/11 dated 19 April B.E. 2480 signed by General Chao Phraya Pitchayenthayothin, the regent at the time. Content about giving Royal conch water and money in total of 600Baht to the couple on the occasion of marriage. Signed in Thai reads “General Pitchayenthayothin”. Paper size 8”x13”. F.(2)"
"ลายพระหัตถ์ - ลายพระหัตถ์ ที่ ว. 29/45 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ลงพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื้อหาเกี่ยวกับการยกหนี้ จำนวน 5,883.55 บาทแก่เชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่ง ลงพระนามเป็นภาษาไทย “รังสิต” ยังมีหนังสือ ที่ 10/11 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2480 ลงนาม พลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ผู่สำเร็จราชการแทนพระองค์ในเวลานั้น เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานน้ำสังข์และเงินจำนวน 600 บาทแก่คู่บ่าวสาวในโอกาสสมรส ลงนามเป็นภาษาไทย “พลเอก พิชเยนทรโยธิน”. Paper size 8”x13”. F.(2)"

Auction Result for LOT NO:128:   unsold

more details

LOT NO: 129    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Royal Will & Power of Attorney - HRH Princess Apha Panee's royal will dated 18th January B.E. 2480 writen at 135 Garawai Road, Penang, Straits Settlement and appointing H.M.Queen Rambhai Barni as trustee and certified the signature by Vice Consul of Siam in Penang . And H.M.Queen Rambhai Barni's Power of Attorney dated 7 September B.E. 2481 writen in U.K. appointing as the manager to divide the inheritance and certified the signature by master secretary, Siam Embassy at London. Paper size 21x34 cm. Triple folded. Fault. (2)"
พินัยกรรม และหนังสือมอบอำนาจ - พินัยกรรมของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2480 เขียนที่บ้านเลขที่ 135 ถนนกาลาไว ปีนัง สเตรดเสคเตอลเมนต์ และแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นผู้จัดการมรดก รับรองลายเซ็นพระนามโดยไวซกงสุลสยามประจำปีนัง และหนังสือมอบอำนาจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2481 เขียนที่อังกฤษ แต่งตั้งหม่อมเจ้าวิศษฏ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์เป็นผู้รับมอบอำนาจในการแบ่งมรดก รับรองลายเซ็นพระหัตถ์โดยเลขานุการโท สถานทูตสยามกรุงลอนดอน กระดาษขนาด 21x34 ซม. มีรอยพับสามรอย มีตำหนิ (2)

Auction Result for LOT NO:129:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 130    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 2 Royal Ranking Promotion Certificates of 2 officers in The Volunteer Defense Division to be First Lieutenant on 10 August B.E. 2519, and 29 December B.E. 2530 respectively, and countersigned by Prime Minister or Deputy Prime Minister at the time. Size 26x39 cm., top with embossed Garuda, below large 2 red seals and signed by King Bhumibol Adulyadej. F.(2) "
"พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนยศข้าราชการในกองอาสารักษาดินแดน 2 นาย เป็นนายหมวดโท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2519, และ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ตามลำดับ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ กระดาษขนาด 26x39 ซม. ด้านบน ตราครุฑ พิมพ์ดูนนูน ด้านล่างตราแดงใหญ่สองตรา พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. F.(2) "

Auction Result for LOT NO:130:   unsold

more details

LOT NO: 131    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 3 Royal Ranking Promotion Certificates of 3 officers in The Volunteer Defense Division i.e. one officer to be Major on 20 February B.E. 2533 and 2 officers to be Lieutenant Colonel on 2 September B.E. 2534, and 6 January B.E. 2536 respectively, and countersigned by Deputy Prime Minister at the time. Size 26x39 cm., top with embossed Garuda, below large 2 red seals and signed by King Bhumibol Adulyadej. F.(3) "
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนยศข้าราชการในกองอาสารักษาดินแดน 3 นาย เป็นนายกองตรี 1 นาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 และเป็นนายนายกองโท 2 นาย เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 และ 6 มกราคม พ.ศ. 2536 ตามลำดับ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ กระดาษขนาด 26x39 ซม. ด้านบน ตราครุฑ พิมพ์ดูนนูน ด้านล่างตราแดงใหญ่สองตรา พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. F.(3)

Auction Result for LOT NO:131:   unsold

more details

LOT NO: 132    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 3 Royal Ranking Promotion Certificates of 3 officers in The Volunteer Defense Division to be Captain on 29 June B.E. 2522, 3 February B.E. 2525 and 20 June B.E. 2527 respectively, and countersigned by Deputy Prime Minister at the time. Size 26x39 cm., top with embossed Garuda, below large 2 red seals and signed by King Bhumibol Adulyadej. F.(3) "
"พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนยศข้าราชการในกองอาสารักษาดินแดน 3 นาย เป็นนายหมวดเอก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2522, 3 กุมภาพันธฺ พ.ศ. 2525 และ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ตามลำดับ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ กระดาษขนาด 26x39 ซม. ด้านบน ตราครุฑ พิมพ์ดูนนูน ด้านล่างตราแดงใหญ่สองตรา พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. F.(3) "

Auction Result for LOT NO:132:   unsold

more details

LOT NO: 133    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 3 Royal Ranking Promotion Certificates of 3 officers in The Volunteer Defense Division to be Second Lieutenant on 11 August B.E. 2521, 13 February B.E. 2532 and 6 January B.E. 2536 respectively, and countersigned by Prime Minister or Deputy Prime Minister at the time. Size 26x39 cm., top with embossed Garuda, below large 2 red seals and signed by King Bhumibol Adulyadej. F.(3) "
"พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนยศข้าราชการในกองอาสารักษาดินแดน 3 นาย เป็นนายหมวดตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521, 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 และ 6 มกราคม พ.ศ. 2536 ตามลำดับ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ กระดาษขนาด 26x39 ซม. ด้านบน ตราครุฑ พิมพ์ดูนนูน ด้านล่างตราแดงใหญ่สองตรา พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. F.(3) "

Auction Result for LOT NO:133:   unsold

more details

LOT NO: 134    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 4 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order to same gentleman the Most Noble Order of the Crown of Thailand, Chakkapatmala Medal, The Most Exalted Order of the White Elephant, and the highest class of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 5th December B.E. 2528, 5th December B.E. 2531 and 5th December B.E.2534 respectively. Signed by King Bhuhmibol Adulyadej and countersigned by Prime Minister at the time. Paper size 25x39 cm. Fine. Very interesting. (4)"
"พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการ 4 ฉบับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคคลคนเดียวกัน ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ชั้นสุงสุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2531และ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x39 ซม. น่าสนใจ (4)"

Auction Result for LOT NO:134:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 135    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Royal Command - Royal command of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order to a gentleman the the Chakrabarti Mala Medal on 4 May B.E. 2517 and the Chathurathaporn of the Crown of Thailand on 5 December B.E. 2519. Both signed by King Bhuhmibol Adulyadej and countersigned by Prime Minister at the time Mr. Sanya Thammasak and Mr. Thanin Kraivichien respectively. Paper size 25x39 cm. Fine. F.(2)
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่สุภาพบุรุษท่านหนึ่งได้แก่ เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และมงกุฎไทย ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ทั้งสองฉบับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ได้แก่ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ และนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ตามลำดับ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x39 ซม. สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:135:   unsold

more details

LOT NO: 136    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Royal Command H.R.H. Princess Sangwan - 1960 No. 19/75 dated 21 June B.E. 2503 on paper size 17x26 cm. bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour to Lord Chamberlain. Contents about accepted mortgage land and approval of withdrawing 30,000 Baht from Wat Rajborpit Account. Signed by Regent, H.R.H. Princess Sangwan (Pricess MNother). Very fine. VF.(1)"
"พระราชหัตถเลขา - 2503 ที่ 19/75 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2503 บนกระดาษขนาด 17x26 ซม. มีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน อยู่ด้านบน ถึง เลขาธิการพระราชวัง เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดินและอนุมัติให้จ่ายเงิน 30,000 บาทจากบัญชีวัดราชบพิธ ลงพระนามโดย สังวาลย์(สมเด็จย่า) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สภาพดีมากVF.(1)"

Auction Result for LOT NO:136:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 137    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. 34/126 dated 26 December B.E. 2499 signed by H.M. King Bhumibol. Contents allowing payment of 1,000 Baht from Charity Account contribution to funds for Chinese drama performances. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Amphon Sathan Throne Hall, paper size 8”x13”. Signed in Thai read Bhumibol Adulyadej Por Ror. Very interesting. F.(1)"
"พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 34/126 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯเนื้อหาให้จ่ายเงิน 1,000 บาทจากบัญชีเงินการกุศลเป็นส่วนสมทบทุนในการแสดงลครจีน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระที่นั่งอัมพรสถาน ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. น่าสนใจ F.(1)"

Auction Result for LOT NO:137:   unsold

more details

LOT NO: 138    meaning
Starting: THB 4900   Approx: € 122  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Lot of 5 autographed letters included 1. HRH Princess Arthorn Thipyanip dated 29 April B.E. 2499; 2. Momchao Sophonparadai Sawasdiwat and HRH Princess Mayurachat dated 19 December B.E. 2499; 3. HRH Princess Prapawasit Narumon dated 12 November B.E. 2490; and 4. HRH Prince Chula Chakrabongse dated March B.E. 2481 and 25 October B.E. 2500. Fine. Very interesting. F.(5) 
ลายพระหัตถ์ - กลุ่มลายพระหัตถ์ 5 ฉบับ ได้แก่ 1. พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2499; 2. หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499; 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490; และa 4. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2481 และ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2500 สภาพดี น่าสนใจ F.(5) 

Auction Result for LOT NO:138:   unsold

more details

LOT NO: 138A    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of HM King Bhumibol Adulyadej performing music while HM Queen Sirikit and HRH Crown Prince also on stage. Size 16x11 cm. housed in wooden frame size 33x28 cm. Frame some fault. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงดนตรี ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเสด็จบนเวทีด้วย ขนาด 16x11 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 33x28 ซม. กรอบมีตำหนิเล็กน้อย (1)

Auction Result for LOT NO:138A:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 139    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Sarawak's Programme - Programme of 9 pages for State Visit of H.R.H. the Crown Prince Maha Vajiralongkorn of Thailand to Sarawak, Malaysia during Wednesday 9th to Friday 11th July 1986 including names of entourage from Thailand and Malaysia and press. Silk cover gilt printing. Fine. F.(1) "
หมายกำหนดการของรัฐซาราวัก - หมายกำหนดการ หนา 9 หน้าการเสด็จเยือนขอ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ในวันพุธที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2529 พร้อมทั้งรายพระนามคณะผู้ติดตามจากประเทศไทยและมาเลเซีย และสื่อมวลชน ปกผ้าไหมพิมพ์ปิดทอง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:139:   unsold

more details

LOT NO: 140    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Supreme Command Headquarters' Letter - Letter No. 72/86 dated 14 August 2486 signed by Field Marshal P. Pibulsongkram Commander in Chief at the time. Contents in Pibun spelling regarding command the Department of Railway to arrange the train for field usage. Size 21x28 cm. bearing Garuda in red. Fine. F.(1)
คำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด - คำสั่ง ที่ 72/86 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2486 ลงนามโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น คำสั่งเขียนด้วยตัวสะกดจอมพล ป. เนื้อหาสั่งให้กรมรถไฟจัดหารถไฟเพื่อใช้ในสนาม กระดาษหัวจดหมายมีครุฑสีแดงตรงกลาง ขนาด 21x28 ซม. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:140:   unsold

more details

LOT NO: 141    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
"Treaty - Manuscript of “Non-Aggression Treaty between Thailand and the French Republic” B.E. 2483 in the reign of King Rama VIII signed by Regents - His Royal Highness Prince Aditya Dibabha and General Chao Phya Bijayendra Yodhin, countersigned by Field Marshal Plaek Phibunsongkhram. France did not accepts conditions for border adjustment so refused to sign the treaty. Hardbound copy, size 22x28 cm. Text in Thai and French. Front and back covers printed gilt Garuda. Some pages and cover fault. Very intereted. F.(1) "
สนธิสัญญา - ต้นฉบับ “สนธิสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐฝรั่งเศส” พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ลงนามโดย ผู้สำเร็จราชการ - พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และเจ้าพระยาพิชเยนทร์โยธิน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชการโองการ ฝรั่งเศสไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการปรับปรุงเขตแดนจึงไม่ยอมลงนาม ปกแข็ง ขนาด 22x28 ซม. เป็นภาษาไทยและฝรั่งเศส ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ครุฑสีทอง บางหน้าชำรุด ปกมีตำหนิ น่าสนใจมากๆ F.(1)

Auction Result for LOT NO:141:   Sold at THB 70000

more details

LOT NO: 142    meaning
Starting: THB 800000   Approx: € 20000  Download Blank POST-BID
"Book - “Programme of The Gala Performance by His Majesty's Servants The Royal Company of Masked Players in honour of The Coronation Fete of His Most Gracious Majesty Vajiravudh King of Siam” at Theatre Royal Dusit Park, 52 pages in hardbound scarlet cover dated 5th December 1911. Front embeded Royal Garuda ingold multicolour enamelled - red, pink, green, gold, scarlet, white, and black. All inner bilingual - Thai and English details texts and photos are fully intact in excellent condition. Inner cover in red and gilted Thai pattern and King Vajiravudh's monogram. Excellent condition.(1)"
หนังสือโปรแกรม - “ในมหามงคลการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเศกสมโภช” ณ.โรงโขนหลวง สวนดุสิต ลงวันที่ 5 ธันวาคม ร.ศ.130 ปกแข็งสีเลือดหมู 52 หน้า ภายในมีภาพเรื่อง พระรามและเมขลา และรามเกียรติ์ ฑดเศียร ฑดกร และอธิบายทั้งไทยและอังกฤษ รายละเอียดภายในและสภาพโดยรวมยังสมบูรณ์มาก ปกหน้าฝั่งครุฑทำด้วยทองลงยาหลากสี - สีแดง สีชมพู สีเขียว สีทอง สีเลือดหมู สีขาว และสีดำ ปกในสีแดงมีลวดลายไทยและพระปรมาภิไธยย่อรัชกาลที่ 6 ปิดทอง สมบูรณ์มาก (1)

Auction Result for LOT NO:142:   unsold

more details

LOT NO: 143    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book - “Classic Publications Book” written by Anake Nawigamune, Thai national artist of writing in 2020. It was the first book with colour pictures of Khun Anake. Good condition. Rare. (1)"
หนังสือ “สิ่งพิมพ์คลาสสิค” เขียนโดยคุณเอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นหนังสือที่มีภาพสีเล่มแรกของคุณเอนก สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:143:   unsold

more details

LOT NO: 144    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Book - 1899 (R.S.118) ”Flag Regulations For The Kingdom of Siam” by Government of Siam. Hardbound cover in red with Coat of Arms and 3-language texts in gilt, size 22.5x29 cm. Text in Siamese, English and German 110 pages with 16 colour illustrations. Contents about the regulation of Thai's flag. Good condition but some pages torn and cover minor fault. Very interesting. (1)"
หนังสือ - 2442 (ร.ศ. 118) “พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม” โดยรัฐบาลสยาม ปกแข็งสีแดงพิมพ์ตราแผ่นดินและอักษรสามภาษาด้วยสีทอง ขนาด 22.5x29 ซม. เป็นภาษาไทย อังกฤษ และเยอรมัน 110 หน้าพร้อมรูปสี 16 ภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธงสยาม สภาพดีแต่หลายหน้าฉีกขาดและปกมีตำหนิ น่าสนใจมาก (1)

Auction Result for LOT NO:144:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 145    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1997 “The Viceregal Puppets” by Chakrabhand Posayakrit”, 1st Edition. Hardbound cover, size 22x30 cm. Text in Thai and English, 396 pages with colour illustrations. Contents about Thai puppets. Good for reference. F.(1)"
หนังสือ - 2540 “หุ่นวังหน้า” โดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต พิมพ์ครั้งที่ 1 ปกแข็ง ขนาด 22x30 ซม. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนา 396หน้า พร้อมภาพประกอบสี เนื้อหาเกี่ยวกับหุ่นกระบอก เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(1)

Auction Result for LOT NO:145:   unsold

more details

LOT NO: 146    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 books by by H.R.H. Prince Chula Chakrabongse of Thailand, printed by G. T. FOULIS & Co., Ltd. titled “Brought Up In England” and “The Twin Have Met”. Both hardbound cover size 14x22 cm., text in English, 322 pages and 299 pages respectively with B&W illustrations. Good condition. F.(2) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พิมพ์โดย G. T. FOULIS & Co., Ltd. ชื่อ “Brought Up In England” และ “The Twin Have Met” ปกแข็งทั้งสองเล่ม ขนาด 14x22 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 322 หน้า และ 299 หน้า ตามลำดับ พร้อมภาพประกอบขาวดำ สภาพดี F.(2) "

Auction Result for LOT NO:146:   unsold

more details

LOT NO: 147    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 books by Treasury Department, Ministry of Finance titled “Circulation Coin Krung Rattanakosin B.E. 2325-2525” and “Commemorative Medal Krung Rattakosin B.E. 2325-2525”. Hardbound cover, text in Thai with colour illustration. Good for reference. F.(2) "
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่มออกโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ชื่อ “เหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2525” และ “เหรียญที่ระลึก กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2525” ปกแข็ง เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบสี เหมาะสำหรับอ้างอิง F.(2)

Auction Result for LOT NO:147:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 148    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 3 books included 1. “Textbook of Athikamat, Athikavara, & Pakkhakhanna HM Rama IV's Explanation”; 2. Collection of Kratoo by Krom Phraya Damrong; and 3. “The 2nd Royal Tour”. All hardbound cover, printed in B.E. 2467 & 2468. All size 12x17 cm. Each book bearing signature of HRH Princess Vapi Busabakorn at front cover and inner cover respectively. Fine. F.(3)"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ได้แก่ 1. “ตำราอธิมาศ อิกวาร แลปักขคณะนา พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”; 2. “ประชุมนิทานกระทู้ พระนิพนธ์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ”; และ 3. “พระราชนิพนธ์ เรื่องเสด็จประพาศต้นครั้งที่สอง” ปกแข็งทั้งหมด พิมพ์ในปี พ.ศ. 2467 & 2468 ทุกเล็มขนาด 12x17 ซม. เป็นภาษาไทย แต่ละเล่มมีลายเซ็นต์ของพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรบนปกหน้าและปกรองด้านในตามลำดับ สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:148:   unsold
Found 3120 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price