รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 24 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 23    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals Civil Case No. 14/112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 2Baht on Seeo(#FG-0104)x1 surcharge in black and 20Baht on Seek (#FG-0111)x1, totally 2 values in amount of 22 Baht, no specify what the payment is. Tied by court cancellation in black. Hole in document and fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์คดีราษฎร ที่ 14/112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 2บาท บนเสี้ยว(#FG-0104)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ และราคา 20บาท บนซีก (#FG-0111)x1 รวม 2 ดวง เป็นเงิน 22 บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ เอกสารมีรูและตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 5000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 24 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price