รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 132 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 131    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 3 Royal Ranking Promotion Certificates of 3 officers in The Volunteer Defense Division i.e. one officer to be Major on 20 February B.E. 2533 and 2 officers to be Lieutenant Colonel on 2 September B.E. 2534, and 6 January B.E. 2536 respectively, and countersigned by Deputy Prime Minister at the time. Size 26x39 cm., top with embossed Garuda, below large 2 red seals and signed by King Bhumibol Adulyadej. F.(3) "
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนยศข้าราชการในกองอาสารักษาดินแดน 3 นาย เป็นนายกองตรี 1 นาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 และเป็นนายนายกองโท 2 นาย เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 และ 6 มกราคม พ.ศ. 2536 ตามลำดับ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ กระดาษขนาด 26x39 ซม. ด้านบน ตราครุฑ พิมพ์ดูนนูน ด้านล่างตราแดงใหญ่สองตรา พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. F.(3)

Auction Result for LOT NO:131:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 132 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price