รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 129 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 128    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - Autographed letter No. Vor. 29/45 dated 9 July B.E. 2491 signed by HRH Princess Vibhavadi Rangsit . Contents about forgivea debt to a member of royal family in amount of 5,883.55Baht. Signed in Thai reads “Rangsit”. Also autographed letter No. 10/11 dated 19 April B.E. 2480 signed by General Chao Phraya Pitchayenthayothin, the regent at the time. Content about giving Royal conch water and money in total of 600Baht to the couple on the occasion of marriage. Signed in Thai reads “General Pitchayenthayothin”. Paper size 8”x13”. F.(2)"
"ลายพระหัตถ์ - ลายพระหัตถ์ ที่ ว. 29/45 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ลงพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื้อหาเกี่ยวกับการยกหนี้ จำนวน 5,883.55 บาทแก่เชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่ง ลงพระนามเป็นภาษาไทย “รังสิต” ยังมีหนังสือ ที่ 10/11 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2480 ลงนาม พลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ผู่สำเร็จราชการแทนพระองค์ในเวลานั้น เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานน้ำสังข์และเงินจำนวน 600 บาทแก่คู่บ่าวสาวในโอกาสสมรส ลงนามเป็นภาษาไทย “พลเอก พิชเยนทรโยธิน”. Paper size 8”x13”. F.(2)"

Auction Result for LOT NO:128:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 129 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price