รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 131 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 130    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 2 Royal Ranking Promotion Certificates of 2 officers in The Volunteer Defense Division to be First Lieutenant on 10 August B.E. 2519, and 29 December B.E. 2530 respectively, and countersigned by Prime Minister or Deputy Prime Minister at the time. Size 26x39 cm., top with embossed Garuda, below large 2 red seals and signed by King Bhumibol Adulyadej. F.(2) "
"พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนยศข้าราชการในกองอาสารักษาดินแดน 2 นาย เป็นนายหมวดโท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2519, และ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ตามลำดับ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ กระดาษขนาด 26x39 ซม. ด้านบน ตราครุฑ พิมพ์ดูนนูน ด้านล่างตราแดงใหญ่สองตรา พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. F.(2) "

Auction Result for LOT NO:130:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 131 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price