รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 139 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 138    meaning Starting: THB 4900   Approx: € 122  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Lot of 5 autographed letters included 1. HRH Princess Arthorn Thipyanip dated 29 April B.E. 2499; 2. Momchao Sophonparadai Sawasdiwat and HRH Princess Mayurachat dated 19 December B.E. 2499; 3. HRH Princess Prapawasit Narumon dated 12 November B.E. 2490; and 4. HRH Prince Chula Chakrabongse dated March B.E. 2481 and 25 October B.E. 2500. Fine. Very interesting. F.(5) 
ลายพระหัตถ์ - กลุ่มลายพระหัตถ์ 5 ฉบับ ได้แก่ 1. พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2499; 2. หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499; 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490; และa 4. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2481 และ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2500 สภาพดี น่าสนใจ F.(5) 

Auction Result for LOT NO:138:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 139 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price