รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 128 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 127    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Royal Gazette - Lot of 2 Royal Gazettes included 1. Volume 62 Part 2 dated 3 January B.E. 2488, and 2. Volume 62 Part 37 dated 10 July B.E. 2488. Softbound cover, text in Thai. Good condition. F.(2) "
"ราชกิจจานุเบกษา - กลุ่มหนังสือราชกิจจานุเบกษา 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. เล่ม 62 ตอนที่ 2 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2488, และ 2. เล่ม 62 ตอนที่ 37 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ปกอ่อน เป็นภ่าษาไทย สภาพดี F.(2) "

Auction Result for LOT NO:127:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 128 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price