รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 31 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 30    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals No. 398/69 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black and others, totally 6 values in amount of 18 Baht paying for appeal fee 16Baht and subpoena fee 2Baht. Tied by court cancellation in black. Two values at bottom right damaged. Fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ที่ 398/69 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บนซีก(#FG-0110)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอื่นๆ รวม 6 ดวง เป็นเงิน 18 บาท จ่ายค่าอุทธรณ์ 16บาท และค่าหมาย 2 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ แสตมป์สองดวงที่มุมล่างขวาชำรุด มีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 31 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price