รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 133 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 132    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 3 Royal Ranking Promotion Certificates of 3 officers in The Volunteer Defense Division to be Captain on 29 June B.E. 2522, 3 February B.E. 2525 and 20 June B.E. 2527 respectively, and countersigned by Deputy Prime Minister at the time. Size 26x39 cm., top with embossed Garuda, below large 2 red seals and signed by King Bhumibol Adulyadej. F.(3) "
"พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการเลื่อนยศข้าราชการในกองอาสารักษาดินแดน 3 นาย เป็นนายหมวดเอก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2522, 3 กุมภาพันธฺ พ.ศ. 2525 และ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ตามลำดับ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ กระดาษขนาด 26x39 ซม. ด้านบน ตราครุฑ พิมพ์ดูนนูน ด้านล่างตราแดงใหญ่สองตรา พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร. F.(3) "

Auction Result for LOT NO:132:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 133 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price