รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 27 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 26    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black and 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, totally 2 values in amount of 24Baht paying for court fee 24Baht. Tied by court cancellation in black. Value 20Baht error with perf misplaced. Fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และ 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง รวม 2 ดวง เป็นเงิน 24บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 24 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี ราคา 20บาทตลกปรุรูเคลื่อน (1)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 4600

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 27 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price