รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 143 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 141    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
"Treaty - Manuscript of “Non-Aggression Treaty between Thailand and the French Republic” B.E. 2483 in the reign of King Rama VIII signed by Regents - His Royal Highness Prince Aditya Dibabha and General Chao Phya Bijayendra Yodhin, countersigned by Field Marshal Plaek Phibunsongkhram. France did not accepts conditions for border adjustment so refused to sign the treaty. Hardbound copy, size 22x28 cm. Text in Thai and French. Front and back covers printed gilt Garuda. Some pages and cover fault. Very intereted. F.(1) "
สนธิสัญญา - ต้นฉบับ “สนธิสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐฝรั่งเศส” พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ลงนามโดย ผู้สำเร็จราชการ - พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และเจ้าพระยาพิชเยนทร์โยธิน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชการโองการ ฝรั่งเศสไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการปรับปรุงเขตแดนจึงไม่ยอมลงนาม ปกแข็ง ขนาด 22x28 ซม. เป็นภาษาไทยและฝรั่งเศส ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ครุฑสีทอง บางหน้าชำรุด ปกมีตำหนิ น่าสนใจมากๆ F.(1)

Auction Result for LOT NO:141:   Sold at THB 70000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 143 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price