รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 136 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 135    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Royal Command - Royal command of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order to a gentleman the the Chakrabarti Mala Medal on 4 May B.E. 2517 and the Chathurathaporn of the Crown of Thailand on 5 December B.E. 2519. Both signed by King Bhuhmibol Adulyadej and countersigned by Prime Minister at the time Mr. Sanya Thammasak and Mr. Thanin Kraivichien respectively. Paper size 25x39 cm. Fine. F.(2)
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่สุภาพบุรุษท่านหนึ่งได้แก่ เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และมงกุฎไทย ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ทั้งสองฉบับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ได้แก่ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ และนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ตามลำดับ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x39 ซม. สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:135:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 136 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price