รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 130 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 129    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Royal Will & Power of Attorney - HRH Princess Apha Panee's royal will dated 18th January B.E. 2480 writen at 135 Garawai Road, Penang, Straits Settlement and appointing H.M.Queen Rambhai Barni as trustee and certified the signature by Vice Consul of Siam in Penang . And H.M.Queen Rambhai Barni's Power of Attorney dated 7 September B.E. 2481 writen in U.K. appointing as the manager to divide the inheritance and certified the signature by master secretary, Siam Embassy at London. Paper size 21x34 cm. Triple folded. Fault. (2)"
พินัยกรรม และหนังสือมอบอำนาจ - พินัยกรรมของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2480 เขียนที่บ้านเลขที่ 135 ถนนกาลาไว ปีนัง สเตรดเสคเตอลเมนต์ และแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นผู้จัดการมรดก รับรองลายเซ็นพระนามโดยไวซกงสุลสยามประจำปีนัง และหนังสือมอบอำนาจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2481 เขียนที่อังกฤษ แต่งตั้งหม่อมเจ้าวิศษฏ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์เป็นผู้รับมอบอำนาจในการแบ่งมรดก รับรองลายเซ็นพระหัตถ์โดยเลขานุการโท สถานทูตสยามกรุงลอนดอน กระดาษขนาด 21x34 ซม. มีรอยพับสามรอย มีตำหนิ (2)

Auction Result for LOT NO:129:   Sold at THB 4000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 130 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price