รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 44 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 43    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue bi-coloured 80Baht(#FC-1180)x3 and others totally 10 values in amount of 248.50Baht for the capital of 9,675Baht paying for court fee 242.50Baht, sentence fee 10 Baht and subpoena fee 6 Baht.Tied by court cancellation in black. Fine. (1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี 80บาท(#FC-1180)x3 และอื่นๆ รวม 10 ดวง เป็นเงิน 248.50บาท สำหรับทุนทรัพย์ 9,675บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 242.50บาท ค่าตัดสิน 10 บาท และค่าหมายบังคับ 6 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)"

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 21000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 44 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price