รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 135 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 134    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 4 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order to same gentleman the Most Noble Order of the Crown of Thailand, Chakkapatmala Medal, The Most Exalted Order of the White Elephant, and the highest class of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 5th December B.E. 2528, 5th December B.E. 2531 and 5th December B.E.2534 respectively. Signed by King Bhuhmibol Adulyadej and countersigned by Prime Minister at the time. Paper size 25x39 cm. Fine. Very interesting. (4)"
"พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการ 4 ฉบับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคคลคนเดียวกัน ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ชั้นสุงสุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2531และ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x39 ซม. น่าสนใจ (4)"

Auction Result for LOT NO:134:   Sold at THB 2000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 135 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price