รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 119 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 118    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Royal decoration certificate of “King Rama 5” presented to “Mr. Axel A. Johnson, Consul for Siam, Sweden” dated 16 September 1908 being the 14554th day of Our Reign for the first class “Maha Surabhorn” (“Knight Grand Cross”) of our Most Honourable Order of the Crown of Siam, at present is “Pratamaporn Mongkutthai), with red royal decoration seal & King’s signature “Chulalongkorn PR”, including official translation document in English & envelope, both certificate & envelope embossed seal & emblem of King’s initial, certificate size 25x37.5cm., double folded, envelope size 26x14cm. Very fine condition, extremely rare. (3 items)"
เอกสารพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์มงกุฎสยาม ชั้นที่1 มหาสุราภรณ์ (ปัจจุบันคือ ประถมมาภรณ์มุงกุฎไทย)ในสมัยของรัชกาลที่ 5 พระราชทานให้แก่ “มิสเตอร์ เอกเซลยอนซัน กงสุลสยาม ณ ประเทศสวีเดน” วันที่ 24 มิถุนายน ร.ศ.127 เป็นวันที่ 14554 ในรัชกาลปัจจุบัน ประทับตราประจำเครื่องราชฯ ด้วยหมึกสีแดง พร้อมด้วยพระปรมาภิไธย “จุฬาลงกรณ์ ปร.” มีเอกสารคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและซองจดหมาย เอกสารและซองมีตรา “พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ จปร” เอกสารขนาด 25x37.5 ซม. มีรอยพับ 2 รอย ซองจดหมายขนาด 26x14ซม. หายากมาก (3 รายการ)

Auction Result for LOT NO:118:   Sold at THB 11500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 119 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price