รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3120 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Printer's sample Waterlow and Sons, imperforated proof, “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” One Fuang, imperforated colour trial proof, mounted on card. Archive number “S.T. 299”. Overprinted WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN in black. Exhibit item. F.(1) "
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรกจากบริษัทผู้พิมพ์ Waterlow and Sons “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ราคา 1 เฟื้อง ปรู๊ฟทดลองสี ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ผนึกบนกระดาษแข็ง Archive หมายเลข “S.T. 299”. พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 2    meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
"1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” “Salung” imperforated trail colour proof in green on rare thick cardboard paper, hinged. VF.(1)"
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา สลึง บนกระดาษแข็งหนามาก ไม่ปรุรู มีฮินท์ สวยมาก ชนิดกระดาษแข็งหายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 3    meaning meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1250  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Waterlow Sample Specimen in minature sheet of 9 with combination of 5 values Seeo, Seek, Fuang, Salung, and Tical. Printed in blue color, perf., on ungummed paper with small security punched holes and overprinted WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN in black. Rare. Fuang value at bottom left corner split perf. VF.(9)"
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” แสตมป์ตัวอย่างสีWaterlow Sample Specimen ราคา เสี้ยว ซีก เฟื้อง สลึล และบาท รวม 5 ราคา พิมพ์รวมในแผ่นเดียวต็มแผ่นเล็ก 9 ดวง พิมพ์ด้วยสีน้ำเงินบนกระดาษไม่มีกาว ปรุฟัน ทุกดวงเจาะรูเล็กๆหนึ่งรู พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN สภาพดีมาก หายาก ดวงราคาเฟื้องที่มุมล่างด้านซ้ายรอยปรุแยก VF.(9)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 68000

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” 1Sio(#FG-0001), 1 Seek(#FG-0002), 1 Fuang(#FG-0003)x3 and 1Tical (#FG-0005). Unmounted mint. Fine. Tropicalized gum. F.(6)"
"อากรแสตมป์ - “อากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก” ราคา 1เสี้ยว(#FG-0001), 1 ซีก(#FG-0002), 1 เฟื้อง(#FG-0003)x3 ดวง และ 1 บาท (#FG-0005) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี กาวเหลือง F.(6)"

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 5    meaning meaning
Starting: THB 4500   Approx: € 112  Download Blank POST-BID
1883 “General Revenues - First Issue” 1Tical (#FG-0005) in 25 blocks of 4. Unused fine without gum. Few spots of stain on reverse. F.(100)
2426 “อากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก” ราคา 1บาท (#FG-0005) บล็อคสี่ จำนวน 25 บล็อก ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว มีจุดสนิมหลายจุดที่ด้านหลัง F.(100)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 5A    meaning
Starting: THB 800000   Approx: € 20000  Download Blank POST-BID
1880 circa: Excessively rare unissued samples of Telegraph Stamp Revenues: o be 3 Atts at latter stage but all never come to issue. These 4 pairs are the only example recorded survival to date thus missing in all major collection. Super rare. F.(4 pairs)
"1880 circa: Excessively rare unissued samples of Telegraph Stamp Revenues: 4 different vertical se-tenant pairs 2 Atts in colour trail proof green shading and orange shading, printed Typographie in Germany most probably by Giesecke+Devrient, all mounted onto green cardboard of printer's archeve. The 2 orange pairs would be printed to be 3 Atts at latter stage but all never come to issue. These 4 pairs are the only example recorded survival to date thus missing in all major collection. Super rare. F.(4 pairs)"

Auction Result for LOT NO:5A:   unsold

more details

LOT NO: 6    meaning meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
"Agriculture Tax – King’s Monogram Essay, 1877, Monogram Essay mono-colour in green of King Chulalongkorn in full imperforated sheetlet of 12, ungummed paper, this issue was used for taxing paddy fields, extremely rare in complete sheetlet. VF (12)"
ต้นแบบอากรค่านาชุดแรก” 2420 ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ 5 “จ.ป.ร.” สีเขียว ชนิดไม่ปรุรูเต็มแผ่น 12 ดวง บนกระดาษไม่มีกาว อากรชุดนี้ออกใช้สำหรับเก็บภาษีที่นา เต็มแผ่นหายากมากๆ VF (12)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 72000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1000  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - Proof of red brown Tamlung in vertical pair with upper margin. Unwatermarked papper without gum. Slightly stained. Fine. F.(2)
อากรค่านา - ปรู๊ฟราคาตำลึง สีแดง-น้ำตาล สองดวงคู่แนวตั้งพร้อมชานกระดาษด้านบน ไม่มีลายน้ำและกาว เหลืองเล็กน้อย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 54000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
"Agriculture Tax - 1877 First Issue values Fuang, Salung, Baht, half Tamlung and Tamlung complete set of 5 perf. 13-1/2 in green. Mounted mint. Fine. F.(5)"
อากรค่านา - 2420 ชุดแรก ประกอบด้วยราคา เฟื้อง สลึง บาท กึ่งตำลึงและตำลึง ครบชุด 5 ดวง รอยปรุ 13-1/2 สีเขียว รอยปรุ 13-1/2 ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:8:   unsold

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - First Issue 1897: Lot of 8 receipt of paddy field tax issued at Samut Prakarn. Only 3 receipts affixed with Agriculture tax stamps included 1. affixed block of 8(2x4) brown half tamlung & 1 brown two salung; 2. affixed block of 8 (2x4) brown baht & 1 brown salung; 3. affixed 20 green two salung overprinted “wen pas sadu sok 114” & 1 violet fuang. All receipt fault. Inspection suggested. (8)
อากรค่านาชุดแรก 2440: กลุ่มใบเสร็จรับเงินอากรค่านา 8 ฉบับออกที่สมุทปราการ มีเพียง 3 ฉบับที่ผนึกแสตมป์อากรค่านา ได้แก่ 1. ผนึกแสตมป์ค่านา ราคา กึ่งตำลึง สีน้ำตาล บล็อค 8(2x4) & ราคา สองสลึง สีน้ำตาล 1 ดวง; 2. ผนึกแสตมป์ค่านา ราคาบาท สีน้ำตาล บล็อค 8 (2x4) & ราคา สลึง สีน้ำตาล 1 ดวง; 3. ผนึกแสตมป์ค่านา ราคา สองสลึง สีเขียว พิมพ์ทับ “เวรพัสดุ ศก 114” 20 ดวง & ราคา เฟื้อง สีม่วง 1 ดวง ใบเสร็จทุกฉบับมีตำหนิ ควรตรวจสอบ (8)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 56000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1910 “Court Fee 1st Issue Revalued Satang” both single killer bar and double killer bars, error with 1. 10st.(#FC-1306) digit “๑” handwriten; 2. 10st.(#FC-1306) narrow spacing; etc. Fine. Inspection suggested. F.(1 lot) "
2444 “ชุดฤชากร ชุดแรก แก้เป็นสตางค์ “ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียวและเส้นขีดฆ่าคู่ ตลก เช่น 1. แก้เป็น 10สต.(#FC-1306) เลข “๑” เขียนด้วยมือ; 2. แก้เป็น 10สต.(#FC-1306) ระยะห่างแคบ; เป็นต้น สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
"Veterinary Duty 2nd Issue: 25st. yellow (#FV-1101) for register, 25st. red (#FV-1103) for branding and 25st. green (#FV-1104) for transfer. All in block of 4. Unmounted mint. Very fresh. VF.(12)"
"อากรโอนสัตว์พาหนะ ชุดที่ 2 ราคา 25สต. สีเหลือง (#FV-1101) ใช้ลงทะเบียน, ราคา 25สต. สีแดง (#FV-1103) ใช้แก้ตำหนิ และราคา 25สต. สีเขียว (#FV-1104) ใช้เคลื่อนย้าย ทั้งหมดเป็นบล็อคสี่ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพนอก VF.(12)"

Auction Result for LOT NO:11:   unsold

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Malaya - Trengganu 1943, Junk Ship 1c.-$100 complete unused set of 15 values. Unused without gum as issued, very fresh in excellent condition. VF.(15)"
"ไทยยึดครองมาลายู - ตรังกานู 2486, รูปเรือ ครบชุด 15 ราคา 1 เซ็นต์ - 100 ดอลล่ารฺ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์บนกระดาษไม่มีกาว สีสดและสภาพดีมาก VF.(15)"

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 37000

more details

LOT NO: 13    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Malaya - Trengganu 1943, Junk Ship $3 & $50 unused pair error with denominations omitted. Without gum as issued, very fresh in excellent condition. VF.(2)"
"ไทยยึดครองมาลายู - ตรังกานู 2486, รูปเรือ ราคา - 3 & 50 ดอลล่าร์ ยังไม่ใช้ 2 ดวง ทั้งคู่ตลกไม่ได้พิมพ์ราคา ไม่ติดฮินท์บนกระดาษไม่มีกาว สีสดและสภาพดีมาก VF.(2)"

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 14    meaning meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Malaya - Trengganu 1943, Junk Ship $3 unused vertical strip of 5, 2 upper values with imperforated between and all five values denomination omitted. Without gum as issued, very fresh in excellent condition. VF.(5)"
"ไทยยึดครองมาลายู - ตรังกานู 2486, รูปเรือ ราคา - 3 ดอลล่าร์ ยังไม่ใช้ แนวตั้ง 5 ดวง สองดวงบนไม่ปรุรูระหว่างกลาง และทุกดวงตลกไม่ได้พิมพ์ราคา ไม่ติดฮินท์บนกระดาษไม่มีกาว สีสดและสภาพดีมาก VF.(5)"

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 14500

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Revenue - Occupation of Malaya - Kelantan, 1$(FO-1304) and 2$(FO-1305) on piece, and 2$(FO-1305)x2 single. All rubberstamped “STATE TRENGGANU KELANTAN”. The single value one damaged and one with punching hole. F.(3)"
อากรแสตมป์ - ชุด Occupation of Malaya - Kelantan ราคา 1$(FO-1304) และ 2$(FO-1305) ทั้งสองดวงยังติดบนกระดาษ และราคา 2$(FO-1305) ดวงเดี่ยว 2 ดวง ทั้งหมดประทับตรายาง “STATE TRENGGANU KELANTAN” ดวงเดี่ยวดวงหนึ่งชำรุดและอีกดวงหนึ่งเจาะรู F.(3)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 29000

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
Document - “Transfer of Land Ownership” affixed with Siamese revenue Trengganu Ship 50c. brown tied by oval rubberstamp in violet dated 27 SEP 1945 which is 4 days after turned over to British. The document in Arabic and the 50c revenue center with filing hole. Exrtremely rare usage of Siamese Trengganu Issue on document. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - เอกสารผนึกอากรแสตมป์ชุดเรือใบ (Trengganu) 50c. ประทับตรายางวงรีหมึกสีม่วงวันที่ 27 SEP 1945 ซึ่งหลังจากส่งมอบดินแดนให้อังกฤษแล้ว 4 วัน แสตมป์มีรูสำหรับร้อยเก็บเอกสารแต่สภาพยังดี อากรเรือใบใช้จริงหายากมาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:16:   withdrawn

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1250  Download Blank POST-BID
"Document - Document affixed with Siamese revenue Trengganu Ship 3x10c. Chalky blue, tied by single ring cancellation and 2 of rubberstamps in 2 lines reading “Coll. of Stamps/Revenue Berut” in violet. Numerous insect holes. Inspection suggested. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารผนึกอากรแสตมป์ชุดเรือใบ (Trengganu) 10c.จำนวน 3 ดวง สีฟ้าชอล์ก ประทับตราวงกลมเดียว และประทับตรายาง 2 บรรทัด คำว่า “Coll. of Stamps/Revenue Berut” 2 ตรา หมึกสีม่วง เอกสารมีรูแมลงเยอะมาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 105000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 1Chang on Salung(#FG-0114)x1 pair surcharge in black, totally 2 values in amount of 160Baht paying for sentence fee 80Baht twice. Tied by court cancellation in black. Fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 1ชั่ง บน สลึง(#FG-0114)x1 คู่ ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 160บาท จ่ายค่าตัดสิน 80 บาทสองครั้ง ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 105000

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek(#FG-0112)x2 surcharge in black, totally 2 values in amount of 80Baht. Each party pay the sentence fee of 40Baht each. Tied by court cancellation in black. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บนซีก(#FG-0112))x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 80บาทแต่ละฝ่ายจ่ายค่าตัดสินคนละ 40 บาทแต่ละฝ่ายจ่ายค่าตัดสินคนละ 40 บาท (1)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 9800

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black and 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black, totally 2 value in amount of 44 Baht paying for copying fee 4Baht (1 Tamlung) and sentence fee 40Baht. Tied by court cancellation in black. Also mention court fee 17Baht and petition fee 8Baht but without stamps. (1)"
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และราคา 40บาท บนซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 44 บาท จ่ายค่าคัดลอก 4บาท (1 ตำลึง) และค่าตัดสิน 40 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ในเอกสารมีระบุค่าขึ้นศาล 17 บาท และค่ามีคำ 8 บาท แต่ไม่ปิดแสตมป์ (1)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black and sideway and other, totally 8 values in amount of 41 Baht 3 Salung and 4 Seeo. No specify what the payment is. Tied by “X” in black. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บนซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำและพิมพ์กลับข้าง รวม 8 ดวง เป็นเงิน 41 บาท 3 สลึง และ 4 เสี้ยว ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ขีดฆ่าแสตมป์ด้วย “X” หมึกสีดำ (1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 17500

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 40Baht on Seek(#FG-0112)x1 surcharge in black, totally 1 values in amount of 40Baht payin for sentence fee 40Baht. Tied by court cancellation and “X” in black. Also at lower right corner affixed General Revenue First Issue - Revalues 4Baht on 1 Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black in amount of 4 Baht paying for copying the sentence. Tied by court cancellation in black. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 40บาท บน ซีก(#FG-0112)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 40บาท จ่ายค่าตัดสิน 40 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ประทับด้วยตราประทับของศาลและเครื่องหมาย “X” ด้วยหมึกสีดำ นอกจากนี้มุมล่างด้านขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสิน 4 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ (1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals Civil Case No. 14/112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 2Baht on Seeo(#FG-0104)x1 surcharge in black and 20Baht on Seek (#FG-0111)x1, totally 2 values in amount of 22 Baht, no specify what the payment is. Tied by court cancellation in black. Hole in document and fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์คดีราษฎร ที่ 14/112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 2บาท บนเสี้ยว(#FG-0104)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ และราคา 20บาท บนซีก (#FG-0111)x1 รวม 2 ดวง เป็นเงิน 22 บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ เอกสารมีรูและตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black, 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black, and others, totally 16 values in amount of 33Baht 1Salung and 8Atts probably pay for appeal. Tied by court cancellation in black. Fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และ 10บาท บน ซีก (#FG-0110)x1 ดวง และอื่นๆ รวม 16 ดวง เป็นเงิน 33บาท 1สลึง และ 8อัฐ น่าจะจ่ายค่าอุทธรณ์ ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 20Baht on Seek(#FG-0111)x2 surcharge in black, totally 2 values in amount of 40Baht paying for sentence fee 40Baht. Tied by court cancellation in black. Fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 40บาท จ่ายค่าตัดสินค่า 40 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 20Baht on Seek(#FG-0111)x1 surcharge in black and 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, totally 2 values in amount of 24Baht paying for court fee 24Baht. Tied by court cancellation in black. Value 20Baht error with perf misplaced. Fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 20บาท บน ซีก(#FG-0111)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ และ 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง รวม 2 ดวง เป็นเงิน 24บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 24 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี ราคา 20บาทตลกปรุรูเคลื่อน (1)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, Agriculture Tax 2Salung, and others, totally 7 values in amount of 4Baht 3Salung and 4Atts probably pay for appeal. Also at lower right corner affixed General Revenue First Issue - Revalues 2 Nung Baht on 1 Seeo(#FG-0102)x2 surcharge in black in amount of 2 Baht paying for subpoena fee 2Baht. Tied by court cancellation in black. (1)"
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ อากรค่านา 2 สองสลึง และอื่นๆ รวม 7 ดวง เป็นเงิน 4บาท 3สลึง และ 4อัฐ น่าจะจ่ายค่าอุทธรณ์ นอกจากนี้มุมล่างด้านขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา หนึ่งบาท บน เสี้ยว (#FG-0102)x2 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ เป็นเงิน 2 บาท จ่ายค่าหมาย 2บาทประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black, Agriculture Tax 2Salung, and others, totally 12 values in amount of 19Baht 2Salung and 7Atts probably pay for appeal. Tied by court cancellation in black. Fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 10บาท บน ซีก(#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ อากรค่านา 2 สองสลึง และอื่นๆ รวม 12 ดวง เป็นเงิน 19บาท 2สลึง และ 7อัฐ น่าจะจ่ายค่าอุทธรณ์ ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 5600

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black, General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x3 and others, totally 19 values in amount of 13Baht and 15Atts probably pay for appeal. Tied by court cancellation in black. Bottom fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 10บาท บน ซีก(#FG-0110)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ อากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x3 ดวง และอื่นๆ รวม 19 ดวง เป็นเงิน 13บาท และ 15อัฐ น่าจะจ่ายค่าอุทธรณ์ ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านล่างมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals No. 398/69 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 10Baht on Seek(#FG-0110)x1 surcharge in black and others, totally 6 values in amount of 18 Baht paying for appeal fee 16Baht and subpoena fee 2Baht. Tied by court cancellation in black. Two values at bottom right damaged. Fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ที่ 398/69 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บนซีก(#FG-0110)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอื่นๆ รวม 6 ดวง เป็นเงิน 18 บาท จ่ายค่าอุทธรณ์ 16บาท และค่าหมาย 2 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ แสตมป์สองดวงที่มุมล่างขวาชำรุด มีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Document - Court document No. 153/142 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo(#FG-0105)x9 surcharge in black, totally 9 value in amount of 36 Baht. No specify what the payment is. Tied by court cancellation in black. One stamp fault. (1). "
เอกสาร - เอกสารศาล 153/142 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 9 ดวง เป็นเงิน 36 บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ แสตมป์ดวงหนึ่งมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo(#FG-0106)x1 surcharge in red, totally 1 values in amount of 4 Baht paying for copying the sentence fee 4 Baht. Tied by court cancellation in black. F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว(#FG-0106)x1 ตัวพิมพ์แก้สีแดง รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสิน 4 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ F.(1)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 3900

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals dated 20 March R.S. 112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, totally 1 values in amount of 4 Baht paying for petition fee. Tied by court cancellation in black.F.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ลงวันทั่ 20 มีนาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว(#FG-0105)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท จ่ายค่ามีคำ 4 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ F.(1)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Document - Court document dated 2 January R.S. 112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, totally 1 value in amount of 4 Baht. Tied by court cancellation in black. Minor fault on the right. (1)"
เอกสาร - เอกสารลงวันที่ 2 มกราคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว(#FG-0105)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านขวามีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 2600

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals No. 374/112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black and General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006)x1, totally 2 values in amount of 5 Baht paying for court fee 4Baht and subpoena fee 1Baht. Tied by court cancellation in black. Some minor fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ที่ 374/112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บนเสี้ยว(#FG-0105)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006)x1 รวม 2 ดวง เป็นเงิน 5 บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 4บาท และค่าหมาย 1 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ มีตำหนิบ้าง (1)

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, General Revenue First Issue 1Salung(#FG-0004)x3 and others, totally 16 values in amount of 5Baht 3Salung and 11Atts probably pay for appeal. Tied by court cancellation in black.Also at lower right corner affixed General Revenue First Issue - Revalues nung Baht on 1 Seeo(#FG-0102)x2 in amount of 2 Baht paying for subpoena fee. Tied by “X” in black.(1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง(#FG-0004)x3 ดวง และอื่นๆ รวม 16 ดวง เป็นเงิน 5บาท 3สลึง และ 11อัฐ น่าจะจ่ายค่าอุทธรณ์ ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ นอกจากนี้มุมล่างด้านขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา หนึ่งบาท1 เสี้ยว(#FG-0102)x2 ดวง เป็นเงิน 2 บาท จ่ายค่าหมาย ขีดฆ่าแสตมป์ด้วย “X” หมึกสีดำ (1)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 4Baht on Seeo(#FG-0105)x1 surcharge in black, General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x3 and others, totally 1 values in amount of 7Baht 2Salung and 8Atts probably pay for appeal. Also at lower right corner affixed General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x2 in amount of 2 Tical paying for subpoena fee. Tied by court cancellation in black. Left side fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0105)x1 ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x3 ดวง และอื่นๆ รวม 14 ดวง เป็นเงิน 7บาท 2สลึง และ 8อัฐ น่าจะค่าอุทธรณ์ นอกจากนี้มุมล่างด้านขวาผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x2 ดวง เป็นเงิน 2 บาท จ่ายค่าหมาย ประทับด้วยตราประทับของศาลหมึกสีดำ ด้านซ้ายมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 5600

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue - Revalues 4Baht on Seeo(#FG-0106)x1 surcharge in red, totally 1 values in amount of 4Baht probably pay for appeal. Tied by 2 x “SANAM SATIT YUTTITHAM/COURT OF APPEAL” cancellation in black. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 4บาท บน เสี้ยว(#FG-0106)x1 ตัวพิมพ์แก้สีแดง รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4บาท น่าจะจ่ายค่าอุทธรณ์ ประทับด้วยตราประทับ “สนามสถิตย์ยุติธรรม/ศาลอุทธรณ์” 2 ตราด้วยหมึกสีดำ (1)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006)x4, totally 4 values in amount of 4 Baht paying for copying the sentence 4 Baht. Tied by court cancellation in black. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006)x4 รวม 4 ดวง เป็นเงิน 4 บาท จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสิน 4 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ (1)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006)x5, totally 5 values in amount of 5 Baht. No specify what the payment is. Tied by “X” in black. Some minor fault. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006)x5 รวม 5 ดวง เป็นเงิน 5 บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ขีดฆ่าแสตมป์ด้วย “X” หมึกสีดำ มีตำหนิบ้าง (1)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Document - Document affixed with General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x25 totally 25 values in amount of 25Baht. Tied by handwriten in black. One stamp fault. (1)
เอกสาร - เอกสารผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x25 ดวง รวม 25 ดวง เป็นเงิน 25บาท ขีดฆ่าแสตมป์ด้วยลายมือเขียนหมึกสีดำ แสตมป์ดวงหนึ่งมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Document - Document of Court of Appeals Civil Case affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006)x1, totally 1 values in amount of 1 Baht paying for subpoena fee 1 Baht. Tied by court cancellation in black and another in red. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์คดีราษฎรผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0006)x1 รวม 1 ดวง เป็นเงิน 1 บาท จ่ายค่าหมาย 1 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำและตราอื่นหมึกสีแดง (1)

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue bi-coloured 80Baht(#FC-1180)x3 and others totally 10 values in amount of 248.50Baht for the capital of 9,675Baht paying for court fee 242.50Baht, sentence fee 10 Baht and subpoena fee 6 Baht.Tied by court cancellation in black. Fine. (1)"
"เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี 80บาท(#FC-1180)x3 และอื่นๆ รวม 10 ดวง เป็นเงิน 248.50บาท สำหรับทุนทรัพย์ 9,675บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 242.50บาท ค่าตัดสิน 10 บาท และค่าหมายบังคับ 6 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)"

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Document - Court document affixed with Court Fee First Issue bi-coloured 80Baht(#FC-1180) and others totally 10 values in amount of 137.50Baht paying for court fee 57.50Baht and supreme court fee 80 Baht.Tied by court cancellation in black. Fine. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี 80บาท(#FC-1180) และอื่นๆ รวม 10 ดวง เป็นเงิน 137.50บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 57.50 บาท ค่าตัดสินศาลฎีกา 80 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 7800

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Document - Court document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 40Baht(#FC-1011) and others totally 17 values in amount of 62Baht 28Atts. Tied by court cancellation in black. Top fault. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 40บาท(#FC-1011) และอื่นๆ รวม 17 ดวง เป็นเงิน 62บาท 28 ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ ด้านบนมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 16500

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Document - Court document affixed with Court Fee First Issue bi-coloured 40Baht(#FC-1140) and Erawan totally 2 values in amount of 44Baht paying for lawsuit fee 4Baht and court fee 40 Baht.Tied by court cancellation in black. Fine. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี 40บาท(#FC-1140) และเอราวัณ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 44บาท จ่ายค่าฟ้อง 4บาท และค่าขึ้นศาล 40 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Document - Court document dated 29 March R.S. 115 affixed with Court Fee First Issue mono-colured 20Baht(#FC-1010)x1 and 4Baht(#FC-1009)x2, and General Revenue First Issue, totally 6 values in amount of 28 Baht 61Atts paying for court fee 16 Baht 61 Atts, sentence fee 8 Baht and lawsuit fee 4 Baht for the capital of 8 Chang and 38 Baht. Tied by handwriten wavy lines. Two srtamps damaged. F.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาล ลงวันที่ 29 มีนาคม ร.ศ.115 ผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 20 บาท(#FC-1010)x1 ดวง และราคา 4บาท (#FC-1009)x2 ดวง และอากรทั่วไปชุดแรก รวมทั้งสิ้น 6 ดวง เป็นเงิน 28 บาท 61 อัฐ จ่ายค่าขึ้นศาล 16 บาท 61 อัฐ ค่าจัดสิน 8 บาท และค่าฟ้อง 4 บาท สำหรับทุนทรัพย์ 8 ชั่ง 38 บาท ขีดฆ่าแสตมป์ด้วยเส้นลูกคลื่นเขียนด้วยมือ แสตมป์สองดวงชำรุด F.(1)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Document - Nakorn Srithammaraj Court document dated 29 Januray R.S. 123 on reverse affixed with Court Fee First Issue mono-colured 10Atts(#FC-1005)x16 and 8Atts(#FC-1004)x8, totally 24 values in amount of 3 Baht paying for subpoena fee 4b. Tied by YUTITHAM cancellation dated 30.10.23. Punching hole on upper left corner. Very fine. VF.(1)"
เอกสาร - เอกสารศาลนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 29 มกราคม ร.ศ.123 ด้านหลังผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 10อัฐ.(#FC-1005)x16 ดวง และราคา 8อัฐ(#FC-1004)x8 ดวง รวม 24 ดวง เป็นเงิน 3 บาท จ่ายค่าหมายบังคับ 3บาท ประทับตรา “ยุติธรรม” วันที่ 30.10.23 ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรูเล็กๆ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Document - Court document affixed with Court Fee First Issue bi-coloured revalued Baht 4Baht on 40Baht(#FC-1710) totally 1 value in amount of 4Baht. No specify what the payment is. Untied. Top fault. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี แก้เป็นบาท ราคา 4 บาท บน 40 บาท(#FC-1710) รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร ไม่ได้ขีดฆ่าแสตมป์ ด้านบนมีตำหนิ (1)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 7000
Found 3120 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price