รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 58 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 57    meaning Starting: THB 5400   Approx: € 135  Download Blank POST-BID
"Title Deed - Lot of 8 title deeds issued on 1. Monday the 7th day of waning moon the 10th month of year 1251, 2. Wednesday the 9th day of waning moon the 10th month of year 1251, 3. 3 December R.S. 108, 4. 9 October R.S. 109, 5. 9 October R.S. 109, 6. 17 January R.S. 109, 7. 19 July R.S. 110 and 8. one date illegible. All stamped with several red seals. On reverse of first 3 deeds affixed with General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005)x1, and the last deed affixed with General Revenue First issue 1Tical - Revalued 6 Tical error with “6” side-way. Paper size 22x25.5 cm., and 19x23 cm. Aging and fault. Inspection suggested. (8) "
"โฉนดตราจอง - กลุมโฉนดตราจอง 8 ฉบับออกเมื่อ 1. วันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีจุลศักราช 1251, 2. วันที่ วันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 10 ปีจุลศักราช 1251, 3. 3 ธันวาคม ร.ศ. 108, 4. 9 ตุลาคม ร.ศ. 109, 5. วันที่ 9 ตุลาคม ร.ศ. 109, 6. วันที่ 17 มกราคม ร.ศ. 109, 7. 19 กรกฎาคม ร.ศ. 110 และ 8. ฉบับหนึ่งวันที่แหว่งหายไป ทุกฉบับประทับตราด้วยหมึกสีแดงหลายตรา ด้านหลังของสามฉบับแรกผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0005)x1 ดวง และฉบับสุดท้ายกระดาษผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท แก้ราคา 6 บาท ตลกเลข “6” side-way กระดาษขนาด 22x25.5 ซม. และ 19x23 ซม. เหลืองเก่าเก็บและมีตำหนิ ควรตรวจสอบ (8) "

Auction Result for LOT NO:57:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 58 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price