รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 60 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 59    meaning Starting: THB 3600   Approx: € 90  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 18 court documents during R.S. 122 to B.E. 2466, every document affixed one value or more, or mixed franking. Stamps involved of are Court Fee First Issue mono-colour, Court Fee First Issue bi-colour or Court Fee First Issue - revalue. One document mixed franking with bicolour of 10Baht in pair and other revalued stamp. Total stamps affixed over 250 values. Mixed condition. Some documents and stamps fault. Inspection suggested. (18) "
เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาลที่ทำขึ้นในระหว่าง ปี ร.ศ. 122 ถึง พ.ศ. 2466 รวม 18 ฉบับ ทุกฉบับผนึกตั้งแต่ดวงเดี่ยวขึ้นไปหรือปนชุด แสตมป์ที่ใช้คือ ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียวม ชุดฤชากร ชุดแรก สองสีเดียว หรือชุดฤชากร ชุดแรก แก้ราคา เอกสารฉบับหนึ่งผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 10 บาทหนึ่งคู่และชุดฤชากร แก้ราคา แสตมป์ทั้งหมดที่ใช้กว่า 250 ดวง สภาพปะปนกัน เอกสารบางฉบับและแสตมป์มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (18)

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 4300

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 60 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price