รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 65 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 64    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of over 100 items collectible in reign of Rama V - Rama IX included Red Seal Land Deed,registration label, revenues, permission to use boat in Battambpng Province, etc. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1 lot)”
กลุ่มสิ่งสะสมกว่า 100 รายการ สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย โฉนดตราแดง ป้ายลงทะเบียน อากรแสตมป์ ใบอนุญาตใช้เรือ จังหวัดพระตะบองเป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 3000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 65 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price