รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 76 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 75    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
"Ofiicial blank Cheque - No. 3603 of Ministry of Finance or the Great Treasury at the time for issuing to Monthon. Upon receiving the check Bangkok Treasury shall pay the amount stated in the check to Monthon's Treasury. Once the payment has been made, it is recorded in the account as a transfer from Bangkok Treasury to Monthon Treasury. Size 25x12.5 cm. Very fine. VF.(1) ."
เช็ค - เช็คหมายเลข 3603 ของกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพระคลังสมบัติในสมัยก่อน เพื่อออกให้มณฑล ให้พระคลังกรมเก็บกรุงเทพฯ จ่ายเงินแลกเช็ค เมื่อได้จ่ายเงินแล้วให้ลงบัญชีเป็นโอนเงินพระคลังกรุงเทพฯฯ ไปพระคลังมณฑล ขนาด 25x12.5 ซม. สภาพดีมาก VF.(1) .

Auction Result for LOT NO:75:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 76 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price