รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 82 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 81    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter - Letter Classified “SECRET” No. Hor. 4293/2481 dated 19 October B.E. 2481 from Colonel Phraya Paholpolpayuhasena Prime Mister at the time replied to Minister of Defense on subject of “Asking all Ministries to help the military in time of war”. On lower left bearing rubber datestamp of Minister of Defense dated 19 October 81 in purple ink. Paper size 8.5”x10” printed GARUDA in red at center. F.(1)
จดหมาย - จดหมาย “ลับ-เฉพาะ” ที่ ห. 4293/2481 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2481 จากนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตอบรัฐมนตรีว่าการกลาโหม เรื่อง ขอให้กระทรวงต่างๆ ช่วยราชการทหารในยามสงคราม ด้านซ้ายประทับตรายางวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม วันที่ 19 ตุลาคม 81 หมึกสีม่วง กระดาษขนาด 8.5”x10” พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีแดงตรงกลาง F.(1)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 3000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 82 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price