รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 87 from total of 3120     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 86    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Mixture of 12 documents included 1. Invitation card of Minister of Wang by the royal command inviting Mom Chao Laklert Chayangkun to appear before royalty on 26 February B.E. 2474, size 17x11 cm.; 2. Siam Electric Corporation's receipt issued to HRH Prince Chulachakrabongse on 8 November B.E. 2482; etc. Inspection suggested. (12) "
กลุ่มเอกสาร 12 รายการ ประกอบด้วย 1. บัตรเชิญเสนาบดีกระทรวงวังโดยพระบรมราชโองการให้เชิญ หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ขนาด 17x11 ซม.; 2. ใบเสร็จรับเงินของบริษัทไฟฟ้าสยามคอร์ปอเรชั่นออกให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482; และอื่นๆ ควรตรวจสอบ (12)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 3100

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 87 from total of 3120    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price