รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

Catalogue printing - พิมพ์รายการสินค้า

STEP 1 You may print our on-line catalogue by using the criteria below to match your interest.

ขั้นตอนที่ 1 ท่านสามารถเลือกพิมพ์รายการสินค้าที่ท่านสนใจได้ตามข้อกำหนดต่างๆดังนี้

Criteria - เงื่อนไข By
     * High-speed Internet user suggested only
 
    * แนะนำสำหรับผู้ใช้ High-speed Internet เท่านั้น
   
        By Lot Number from - จากรายการที่
        Lot to - ถึง  
   
Language - ภาษา English
  ภาษาไทย
  English & ภาษาไทย

 

STEP 2 Click Submit to proceed. The time of processing depends on the quantity of page you are acquiring.

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม Submit เพื่อทำการเลือกรายการที่ระบุ ระยะเวลาในการพิมพ์ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่สั่งพิมพ์